header


Wat is Kerkbalans

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Voor de campagne van 2017 is het thema Mijn kerk verbindt. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.

De campagne loopt van zaterdag 21 januari tot en met zondag 5 februari.Nieuws

Deadline deelname wedstrijd beste folder is 15 december!

Deadline deelname wedstrijd beste folder is 15 december!

Ook dit jaar heeft het landelijk campagneteam weer een wedstrijd uitgeschreven voor het beste folderontwerp voor de Actie Kerkbalans. Organisatoren van Kerkbalans in parochies en gemeenten worden aangemoedigd om mee te doen, niet alleen om de uiteindelijke opbrengst van de actie te verhogen, maar ook om kans te maken op mooie geldprijzen!

Voor lokale kerken die hun ontwerp voor de beste folder-wedstrijd van Kerkbalans 2017 nog niet hebben ingestuurd, is het goed om te weten dat dit nog tot 15 december mogelijk is.

Lees meer  
Workshop Kerkbalans: van het geloof gaat een positieve wervingskracht uit!

Workshop Kerkbalans: van het geloof gaat een positieve wervingskracht uit!

Op zaterdag 12 november 2016 organiseerde de Protestantse Kerk de dag van de Communicatie. Zo’n 80 vrijwilligers uit lokale kerken hadden zich daarvoor verzameld in het landelijk Dienstencentrum in Utrecht. Er waren twaalf verschillende workshops zoals: effectief gebruik maken van de beamer, uw kerkblad voor iedereen, gebruik van sociale media, hoe te komen tot een communicatieplan en hoe social media in te zetten in de kerk. Kees van den Berg van het landelijke Campagneteam Kerkbalans leidde de workshop ‘Kerkbalans als hoogtepunt van de communicatie’.

Lees meer  
Sterk Kerkbalans-team levert betere resultaten

Sterk Kerkbalans-team levert betere resultaten

Van oudsher is de Actie Kerkbalans een taak geweest van de penningmeesters en kerkrentmeesters. Zij zorgden er voor dat de jaarlijkse bijdragen werden geïnd en dat het in de begroting voor de kerk werd meegenomen. De laatste jaren blijkt dat lokale kerken met een speciaal team voor het organiseren van de actie Kerkbalans de opbrengst van de actie kunnen verhogen. De tijden zijn veranderd. De Kerk is geen vanzelfsprekend gegeven meer in het leven van veel leden en daarmee is ook de jaarlijkse bijdrage onder druk komen te staan. Het vraagt daarmee een grotere inspanning dan vroeger om leden er van te overtuigen hoe belangrijk hun jaarlijkse bijdrage is voor het voortbestaan van de lokale kerk.

Lees meer