header
Wat is Kerkbalans

De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten zoals de doop, de gemeenschap, het gebouw - ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door. Geef aan Kerkbalans.

De actie Kerkbalans wordt gehouden van 17 januari t/m 31 januari 2016Nieuws

Help uw gemeente financieel vooruit!

Help uw gemeente financieel vooruit!

Voor gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland organiseert de dienstenorganisatie opnieuw een uitgebreid programma voor de ondersteuning van de plaatselijke geldwerving.

Programma Ondersteuning Plaatselijke Geldwerving (OPG) 2015
Met het programma Ondersteuning Plaatselijke Geldwerving krijgt uw gemeente persoonlijke hulp bij het verbeteren van de geldwerving. Een professional van de dienstenorganisatie bekijkt samen met u wat er verbeterd kan worden. Vervolgens ontwikkelt u samen een plan van aanpak, toegesneden op uw situatie en waarmee u concreet aan de slag kunt. Uiteraard besteden we ook uitgebreid aandacht aan de actie Kerkbalans; voor veel gemeenten de belangrijkste bron van inkomsten. Maar ook andere vormen van geldwerving komen aan bod.

Lees meer  
Kerkbalans 2016: De Boodschap

Kerkbalans 2016: De Boodschap

‘De preek leerde me verder kijken’

“Ik zou de kerk echt missen als die er niet was,” vertelt de 31-jarige Gerda Sacré. Dat is niet altijd zo geweest. “Mijn moeder las wel voor uit de Bijbel, maar ik ben niet kerkelijk opgevoed.” Toch wilde Gerda op een dag de kerkdrempel overstappen.

Lees meer  
Wie maakt de mooiste en beste folder voor actie Kerkbalans 2016?

Wie maakt de mooiste en beste folder voor actie Kerkbalans 2016?

De organisatie van de actie Kerkbalans schrijft dit jaar een wedstrijd uit: ze gaat op zoek naar het  folderontwerp dat het beste lokaal de actie Kerkbalans kan promoten. Plaatselijke kerken kunnen meedoen door hun ontwerp voor 15 november  2015 in te dienen. Alle ontwerpen worden beoordeeld door een jury en de drie beste inzenders ontvangen een geldbedrag voor het laten drukken van hun folder!

Lees meer