header

Actie Kerkbalans komt in januari 2015 met een nieuwe campagne

Actie Kerkbalans is al jaren een van de grootste fondsen wervende acties in Nederland, waarmee plaatselijke kerken van vijf Kerkgenootschappen hun leden om een financiële bijdrage vragen. Voor 2015 komt de Actie met een nieuwe campagne, die in de week van 18 januari zal worden gelanceerd.De nieuwe campagne richt zich in de eerste plaats op de actieve leden van de deelnemende  Kerken. Daarnaast worden ook de minder actieve leden aangesproken en iedereen die de kerk in zijn of haar dorp of wijk een warm hart toedraagt ook al is men zelf geen lid.

Sociaal samenbindend

Veel kerken staan om verschillende redenen financieel onder druk. Toch zouden velen, en niet alleen actieve kerkleden, het jammer vinden als de plaatselijke kerk definitief de deuren moet sluiten. Dit is een verlies dat verder gaat dan een krimpende kerk. Ook op maatschappelijk  en sociaal samenbindend vlak betekent dit een verarming voor een stad, dorp of een bepaalde wijk. Uit een onderzoek naar armoede in Nederland in 2013 bleek dat de gezamenlijke kerken onder meer goed zijn voor 30 miljoen euro besteed aan concrete hulpvragen en voor 53 miljoen euro aan onbetaalde inzet van vrijwilligers op allerlei gebied. Dit is mogelijk als en omdat het met de lokale kerken goed gaat en dat kost geld. Het geld dat daarvoor wordt bijgedragen via de Actie Kerkbalans is  een investering die rendeert. Het wordt niet alleen besteed aan het gebouw, maar ook aan pastorale zorg,  plaatselijke projecten en activiteiten.

Bent u handig met de computer?

Het zijn ook vrijwilligers die de Actie Kerkbalans uitvoeren in hun woonplaats. Elk jaar is er weer een groep mensen die hier met bewonderingswaardige  inzet de schouders onder zet. Sommige teams zijn op zoek naar versterking, bijvoorbeeld naar  nieuwe teamleden die handig zijn met de computer. Hebt u hart voor uw kerk en bent u handig met Excel, of bent u creatief ingesteld en draait u uw hand niet om voor het maken van een folder op de computer? Vraag eens aan uw plaatselijke kerkbestuur of het college van kerkrentmeesters of u iets voor hen kunt betekenen in de uitvoering van de Actie Kerkbalans. Dit geldt ook  als u iemand bent die graag eens bij de kerkleden langs zou gaan voor Kerkbalans. De samenwerkende kerken in de Actie Kerkbalans zijn de  Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk Nederland, de Oudkatholieke kerk, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap.

Deel dit nieuwsbericht