header

En… actie! Wat we van sterke merken kunnen leren

En… actie! Wat we van sterke merken kunnen leren

Blog van het campagneteam Kerkbalans

En… actie!
Wat we van sterke merken kunnen leren

Bij Actie Kerkbalans draait het letterlijk om actie. Het vergt nogal wat actie om Kerkbalans in uw kerk te organiseren. Overleggen, taken verdelen, wervingsbrief schrijven, foto’s maken, selecties maken in het administratiesysteem, advertenties in het kerkblad zetten, vrijwilligers motiveren, lopers instrueren, inluidmoment organiseren… En dan hebben we ongetwijfeld nog niet alles aangestipt waar u als organisator mee te maken hebt.


Actie! Ook van kerkleden verwacht u actie tijdens de campagneweken van Kerkbalans. Daar is het u om te doen; mensen in beweging krijgen om te geven voor hun kerk. Het is bekend dat mensen eerder in beweging komen als ze zich emotioneel betrokken voelen. Inspirerende leiders krijgen dat voor elkaar doordat ze zich in eerste instantie richten op waar ze van dromen en dát overbrengen op anderen. Ze communiceren eerst waarom ze iets doen. Ze delen wat hen drijft. Pas daarna vertellen ze hoe ze het doen, en wat ze dan precies doen. Mensen die die droom delen, voelen zich verbonden. Daardoor zijn ze gemotiveerd om voor die droom in actie te komen. Het is dus het waarom dat mensen in beweging brengt. Door vanuit je drijfveer te communiceren spreek je mensen op emotioneel niveau aan. ‘People don’t buy what you do, they buy why you do it.’ (Golden Circle-theorie van Simon Sinek)


Het is het waarom dat mensen in beweging brengt

Reden dus om uw actielijst even neer te leggen. Tijd om te dromen. Dromen over uw kerk. Waarom is uw kerk er? Wat beweegt kerkleden om samen kerk te zijn? Wat willen ze bereiken, veranderen of najagen? Vertel eens in eigen woorden wat de visie van uw kerk is. Laat die visie ook het startpunt zijn in de communicatie van Actie Kerkbalans. Vindt u het moeilijk om zelf de meerwaarde van uw kerk onder woorden te brengen? Doe dan eerst mee aan de Kerkbalanspeiling, waarin tien voorbeelden worden genoemd.

En als u nog meer inspiratie zoekt: de verhalen van Lieke Sies en René le Mair zijn mooie voorbeelden waarin mensen vertellen wat voor hun van waarde is in de kerk en wat hen drijft om samen kerk te zijn.

Over tot actie met de vernieuwde voorbeeldbrieven
Gaat u liever meteen over tot actie? In de vernieuwde segmentatiebrieven wordt ook de drijfveer en de waarde van de kerk belicht. Om zo de ontvanger te inspireren om te geven voor waar we in geloven. Door nog enkele gegevens in te vullen maakt u er uw eigen brieven van gericht aan verschillende doelgroepen in uw kerk. Download ze hier gratis.

Kijk tip: Simon Sinek is grondlegger van de Golden Circle-theorie. Dit is zijn video waarin hij meer uitleg geeft over het communiceren van het ‘waarom’.  


Deel dit nieuwsbericht