Folder nalaten voor parochies en gemeenten


U vraagt uw kerkleden regelmatig om financieel bij te dragen aan het kerkenwerk. Benadert u hen ook wel eens met de vraag deze bijdrage voort te zetten na hun overlijden?

Veel kerkleden weten misschien niet dat zij (een deel van) hun nalatenschap kunnen bestemmen voor de kerk. Het is zinvol het gesprek daarover met uw kerkleden aan te gaan en hen aan te moedigen uw kerk in hun testament op te nemen. Enerzijds omdat giften uit nalatenschappen uw kerk in de toekomst helpen een levendige, diaconale en missionaire gemeenschap te blijven. Anderzijds kan een gesprek met kerkleden over hun laatste wensen ook een pastoraal karakter hebben. Het vastleggen van deze wensen wanneer iemand gezond is, geeft de rust dat alles goed geregeld is wanneer het levenseinde nadert.

Wijs uw kerkleden eens op de mogelijkheid de kerk op te nemen in hun testament, bijvoorbeeld door:

- een tekst in uw kerkblad of op uw website te plaatsen. Klik hier voor de teksten.

- de folder ‘Geef het geloof door aan volgende generaties’, te bestellen voor uw kerkleden.

Klik hier voor een voorbeeld van de folder en hoe u die kunt bestellen.