header

Nieuwe aanpak: Actie Kerkbalans wordt op zaterdag 16 januari letterlijk ingeluid!

Nieuwe aanpak: Actie Kerkbalans wordt op zaterdag 16 januari letterlijk ingeluid!

De Actie Kerkbalans, waarmee meerdere kerkgenootschappen jaarlijks een bijdrage vragen van hun leden, wordt dit jaar letterlijk ingeluid. Op zaterdag 16 januari worden in tenminste 15 steden -  verdeeld over de provincies - om twaalf uur de kerkklokken geluid. Het zijn bekende Nederlanders en/of plaatsgenoten die in de deelnemende stad aan het ‘klokkentouw trekken’. Daarmee maken ze duidelijk dat zij het maatschappelijke belang van de Kerk onderstrepen en roepen ze op daarvoor bij te dragen.
 
Het inluiden van Kerkbalans wordt een korte en krachtige ceremonie, waarbij de ’klokkenluider’ vertelt waarom hij of zij het belangrijk vindt dat de kerk er is in zijn of haar stad. Vrijwilligers zijn uitgenodigd om bij het inluiden aanwezig zijn, omdat deze nieuwe aanpak tot doel heeft waardering voor hun rol uit te spreken. “Wij willen vrijwilligers regionaal en lokaal  motiveren. Zij zijn het die Kerkbalans mogelijk maken. Het inluidmoment is bedoeld om hen een hart onder de riem te steken zodat ze ook in 2016 met frisse moed de financiële bijdragen gaan inzamelen voor hun plaatselijke kerkgemeenschap,” aldus het campagneteam van Kerkbalans.
 
Voor Kerkbalans werken we al meer dan veertig jaar in goede harmonie samen. Nu krijgt dat dus ook op lokaal niveau zichtbaarheid door het gezamenlijke inluidevenement,” aldus het campagneteam. “Wij brengen de mensen van de deelnemende kerken waar mogelijk bij elkaar om samen een feestelijk en inspirerend moment te beleven. We kunnen onze vrijwilligers niet genoeg waarderen voor hoe zij door hun inzet hun eigen kerken financieel mogelijk maken. Daarnaast hopen we dat door het luiden van de klokken mensen om de kerken heen ook even stil staan bij het belang van een kerkgemeenschap voor hun stad, dorp of wijk en dat ze door een gift deze mee in stand kunnen houden.”

Met een daarvoor speciaal ontwikkelde infographic van de twee grootste deelnemende kerkgenootschappen (Rooms-Katholieke Kerk en Protestante Kerk in
Nederland) maakt het campagneteam van Kerkbalans inzichtelijk wat de kerk doet en betekent voor Nederland. “Met projecten als Schuldhulpmaatje, waarbij
mensen geholpen worden om uit de financiële problemen te komen, vele kerkelijke initiatieven gericht op vluchtelingen, projecten voor kinderen, ouderen en jongeren zijn de kerken van onschatbare waarde voor de maatschappij. Maar zonder financiële steun van de kerkleden en mensen die dit belang onderschrijven en daaraan bijdragen, redden de kerken het niet. Met het luiden van de kerkklokken vragen we dus ook: geef! Geef en steun uw eigen kerkgemeenschap en/of die  in uw wijk, dorp of stad!”

Klik op de links voor de deelnemende locaties aan het inluidmoment en de  speciaal ontwikkelde infographic

Deel dit nieuwsbericht