Periodieke gift

Periodieke gift en Kerkbalans

Wat voorheen een notariële schenking werd genoemd, heet sinds 2014 een periodieke gift. De tussenkomst van een notaris hoeft niet meer. Daarmee is een belangrijke drempel voor veel mensen weggevallen, en is deze vorm van geven kansrijk voor uw plaatselijke kerk. We besteden er daarom extra aandacht aan.
 

Meer schenken aan de kerk zonder netto meer te betalen

Dat is het idee. Het aangaan van een periodieke gift is voor de gever interessant, omdat het een fiscaal voordeel oplevert. Voor de kerk is het extra gunstig als de gever (een deel van) dat fiscale voordeel aan de kerkelijke gift wil toevoegen. Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet.
 

Tip!

Afhankelijk van leeftijd en de hoogte van het verzamelinkomen kan het voordeel oplopen tot 52 procent. Daarom wordt bij het werven van periodieke giften aan de gever gevraagd bruto meer te doneren, zodat uw plaatselijke kerk een hogere bijdrage krijgt zonder dat het de gever netto meer kost.

Fiscale tip van de week

 

Maak een selectie van uw leden

Als u tijdens de actie Kerkbalans de mogelijkheid van een periodieke gift onder de aandacht van uw leden wilt brengen, kunt u het beste een selectie van de leden benaderen. Het is raadzaam actieve gevers te selecteren en een ondergrens van de hoogte van de bijdrage per jaar te hanteren. Het fiscale voordeel is immers pas interessant vanaf een bepaald bedrag. Veelal is die ondergrens € 100,- of € 150,- per jaar, maar dat hangt ook af van de omvang en samenstelling van uw plaatselijke kerk.
 

Tip!

Met de schenkcalculator op www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel kunt u het fiscale voordeel berekenen.
 

Hoe pakt u het aan?

  1. Selecteer de doelgroep (bijvoorbeeld gevers die per jaar € 150 of meer geven).
  2. Maak voor deze doelgroep een aparte brief en benoem de voordelen van een periodieke gift.
  3. Voeg een modelovereenkomst toe, eventueel al voorgeprint met NAW-gegevens.
  4. Geef aan met wie men contact op kan nemen voor vragen, inclusief e-mailadres en telefoonnummer.

 

Overeenkomst

Voor een periodieke gift is een overeenkomst vereist. Op de website van de Belastingdienst is een model beschikbaar. De bisdommen hebben hun parochies reeds voorzien van de nieuwe onderhandse akte. Voor de gemeenten van de PKN zijn eigen versies beschikbaar.

 

Belastingdienst