header

Periodieke gift en Kerkbalans

Meer schenken aan de kerk zonder netto meer te betalen
Dat is het idee met de periodieke gift. Het aangaan van een periodieke gift is voor de gever interessant, omdat het een groter fiscaal voordeel kan opleveren dan een 'normale' gift. Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Voor de kerk is het extra gunstig als de gever (een deel van) dat fiscale voordeel aan de kerkelijke gift wil toevoegen.

Maak een selectie van uw leden
Als u tijdens de actie Kerkbalans de mogelijkheid van een periodieke gift onder de aandacht van uw leden wilt brengen, kunt u het beste een selectie van de leden benaderen. Het is raadzaam actieve gevers te selecteren en een ondergrens van de hoogte van de bijdrage per jaar te hanteren. Het fiscale voordeel is immers pas interessant vanaf een bepaald bedrag. Veelal is die ondergrens € 100,- of € 150,- per jaar, maar dat hangt ook af van de omvang en samenstelling van uw plaatselijke kerk.

Hoe pakt u het aan?
Selecteer de doelgroep (bijvoorbeeld gevers die per jaar € 150 of meer geven). 
Maak voor deze doelgroep een aparte brief en benoem de voordelen van een periodieke gift.
Voeg een modelovereenkomst en een informatiefolder toe en wijs op de schenkcalculator. Geef aan met wie men contact op kan nemen voor vragen, inclusief e-mailadres en telefoonnummer. Voor de gemeenten van de Protestantse Kerk is een complete handleiding voor het werven van periodieke giften beschikbaar, inclusief de benodigde hulpdocumenten. Die kunt u hiernaast downloaden. 

Overeenkomst
Voor een periodieke gift is een overeenkomst vereist.
De bisdommen hebben hun parochies reeds voorzien van de nieuwe onderhandse akte.
Voor de gemeenten van de PKN is een modelovereenkomst beschikbaar. Die kunt u hiernaast downloaden, invullen, printen en ondertekenen. De ingevulde en ondertekende overeenkomst kunt u inleveren bij uw eigen gemeente. Zij vullen die dan aan met hun eigen gegevens en vullen één exemplaar ondertekend retour.

Folder
U kunt periodiek schenken onder de aandacht van uw leden brengen met een aparte folder (download 13k). Deze folder is te bestellen bij de Protestantse Kerk.

Schenkcalculator 

Met de Schenkcalculator op is eenvoudig te berekenen wat het fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag men kan geven als men dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan uw kerk. Via de Schenkcalculator kan men gelijk een overeenkomst invullen.

>>>Ga naar de Schenkcalculator