header

Sterk Kerkbalans-team levert betere resultaten

Sterk Kerkbalans-team levert betere resultaten

Vele handen maken licht werk voor Kerkbalans!

Van oudsher is de Actie Kerkbalans een taak geweest van de penningmeesters en kerkrentmeesters. Zij zorgden er voor dat de jaarlijkse bijdragen werden geïnd en dat het in de begroting voor de kerk werd meegenomen. De laatste jaren blijkt dat lokale kerken met een speciaal team voor het organiseren van de actie Kerkbalans de opbrengst van de actie kunnen verhogen.

De tijden zijn veranderd. De Kerk is geen vanzelfsprekend gegeven meer in het leven van veel leden en daarmee is ook de jaarlijkse bijdrage onder druk komen te staan. Het vraagt daarmee een grotere inspanning dan vroeger om leden er van te overtuigen hoe belangrijk hun jaarlijkse bijdrage is voor het voortbestaan van de lokale kerk.

Dit vraagt van de organisatie aanvullende capaciteiten. Een bekwame penningmeester of kerkrentmeester die de financiën op orde houdt, heeft hierin ondersteuning nodig van creatieve denkers. Immers van de bijdrage innen is de actie Kerkbalans opgeschoven naar een fondsenwervende campagne. En om fondsen te werven, ook onder de eigen leden, zijn effectieve en creatieve communicatiemiddelen nodig.

Te denken valt aan een folder, met informatie over de lokale kerk, een goed geschreven brief met daarin de geefvraag, posters persberichten, website- en parochiebladberichten, een startmoment (inluiden) waar vrijwilligers voor worden uitgenodigd en dat aandacht krijgt in de lokale pers, zodat het hele dorp of de wijk weet dat de actie Kerkbalans gaande is.

Het landelijk campagneteam van Kerkbalans moedigt kerkbesturen daarom aan om de penningmeester te versterken met een Kerkbalansteam, bij voorkeur bestaande uit mensen met organisatietalent, creativiteit, vaardigheid met de computer en internet enzovoort. In de Rooms-Katholieke Kerk is het afgelopen jaar opgeroepen om een portefeuillehouder voor Kerkbalans te benoemen in het Kerkbestuur. Ook in de Protestantse en Oud-Katholieke Kerk wordt dit aanbevolen.

Het landelijk team beseft dat het vaak moeilijk is om geschikte vrijwilligers aan te trekken en mocht dit echt niet lukken, dan wijst het team er nogmaals op dat een kerkbestuur in ieder geval optimaal gebruik kan maken van de materialen en teksten die landelijk ontwikkeld zijn en te vinden op www.kerkbalans.nl

Op deze pagina van de site vindt u modelbrieven, persberichten, logo’s en heel veel praktische tips die u gratis kunt downloaden.
Hier vindt u de meest recente filmpjes van Kerkbalans, maar ook enkele instructiefilmpjes over onder meer het maken van een poster en een folder voor de lokale campagne.
Op de website van Bisdom Rotterdam vindt u de profielschets voor een portefeuillehouder Kerkbalans in het kerkbestuur.

Deel dit nieuwsbericht