header

Uitkomsten peiling Actie Kerkbalans onder organisatoren lokale acties

Uitkomsten peiling Actie Kerkbalans onder organisatoren lokale acties

Ramon Mangold voor Actie Kerkbalans

‘Naar elkaar omzien’ meest gekozen meerwaarde van lokale kerken

Lokale organisatoren van Actie Kerkbalans vinden ‘naar elkaar omzien’ de belangrijkste meerwaarde van hun kerk. Dat blijkt uit een peiling waarbij deelnemers konden kiezen uit tien voorbeeldwaarden waaraan ze ook hun eigen variant konden toevoegen. Zo’n 36 procent van de deelnemers aan de peiling kozen voor ‘naar elkaar omzien’. Op twee staat met 22 procent van de stemmen het verzorgen van inspirerende vieringen.

Deze uitkomsten zijn gepresenteerd tijdens de landelijke perspresentatie voor Actie Kerkbalans, vrijdag 18 januari in het Catharijne Convent te Utrecht. Actie Kerkbalans is de grootste landelijke fondsenwerfactie in Nederland. De lokale kerken van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestante Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk vragen in de actieweken van 19 januari tot 3 februari 2019 al hun leden om een bijdrage voor de eigen kerk.

De dit jaar voor het eerst gehouden peiling heeft als doel organisatoren te laten nadenken over de meerwaarde van hun kerk, om dit wanneer dit helder is ook te gebruiken in hun plaatselijke communicatie over Kerkbalans, bijvoorbeeld in de folder of de brief voor de kerkleden. Daarbij geeft de peiling een beeld van wat over het algemeen als belangrijkste meerwaarde wordt ervaren.

‘Omzien naar elkaar raakt het hart van kerkzijn’

‘Omzien naar elkaar’ wordt door leden van de Protestantse Kerk als belangrijkste meerwaarde gezien, blijkt. Ik ben hier blij mee’, zo reageert tijdens de perspresentatie van de uitkomsten ds. De Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland op de uitkomst. ‘Waarom? Omdat omzien naar elkaar een concretisering is van de diep spirituele en existentiële geloofservaring door God niet weggekeken maar gezien te worden’, aldus De Reuver. ‘Omzien naar elkaar, zodat ik, zodat die ander ontdekt door God gezien en geteld te worden. Dit omzien van elkaar raakt het hart van kerkzijn.’

‘Ook naastenliefde is een eredienst die we aan God verschuldigd zijn’

Mgr. Van Den Hende, voorzitter van de Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie en bisschop van Rotterdam zegt in zijn reflectie op de uitkomsten van de peiling: ‘Kerkbalans staat in de lange traditie van de Kerk om haar leden te vragen om steun. De apostel Paulus omschrijft deze steun als een 'bijdrage aan de noden van de heiligen' (Romeinen 12, 13). In dit perspectief betekent Kerkbalans dat je als kerklid op basis van je gelovige betrokkenheid ook materieel bijdraagt aan de gemeenschap van de Kerk als instrument van de Heer in onze wereld. In de Kerk komt gebed als eredienst aan God op de eerste plaats. Vanuit deze eredienst komen we tot concrete daden van liefde en ontvangen wij de inspiratie om het evangelie te verspreiden in woord en daad. Ook naastenliefde is een eredienst die we aan God verschuldigd zijn.’

Winnaars Fotowedstrijd

Tijdens de perspresentatie van Actie Kerkbalans op vrijdag 18 januari werden ook de winnaars van de tweede landelijke fotowedstrijd van Actie Kerkbalans bekend gemaakt. Voor meer informatie zie het nieuwsbericht.

Bijgaand kunt u doorlinken naar:

de Perspresentatie

het onderzoek “De waarde van de kerk”

de reflectie van Mgr Van den Hende

de reflectie van dr. De Reuver

Deel dit nieuwsbericht