header

Workshop Kerkbalans: van het geloof gaat een positieve wervingskracht uit!

Workshop Kerkbalans: van het geloof gaat een positieve wervingskracht uit!

Foto: deelnemers aan de workshop over Kerkbalans.

Op zaterdag 12 november 2016 organiseerde de Protestantse Kerk de dag van de Communicatie. Zo’n 80 vrijwilligers uit lokale kerken hadden zich daarvoor verzameld in het landelijk Dienstencentrum in Utrecht.

Er waren twaalf verschillende workshops zoals: effectief gebruik maken van de beamer, uw kerkblad voor iedereen, gebruik van sociale media, hoe te komen tot een communicatieplan en hoe social media in te zetten in de kerk.

Kees van den Berg van het landelijke Campagneteam Kerkbalans leidde de workshop ‘Kerkbalans als hoogtepunt van de communicatie’.

Hele klus

Uit de kennismaking met de deelnemers bleek al duidelijk dat Kerkbalans vooral als een heftige, zware en vaak moeizame klus wordt gezien. Vooral het feit dat veel kerkleden niet thuis geven voor de oproep om geld te geven voor hun kerk wordt als frustrerend ervaren.

De eerste opdracht in de workshop was om in kleine groepjes een aantal folders van de wedstrijd: ‘’wie maakt de beste folder Kerkbalans’’ te jureren. Folders die veel punten kregen kenmerkten zich door veel beelden van mensen, weinig tekst en beperkte financiële informatie.

‘’Werp het net uit aan de andere kant van de boot’’

In een korte presentatie ging Van den Berg in op de actie Kerkbalans. ‘Deze bestaat al ruim 40 jaar en heeft overwegend kenmerken als: verantwoordelijkheid nemen, vaste vrijwillige bijdrage, belasting/contributie en het is vaak administratief en institutioneel ingestoken. Ook is er meestal één boodschap aan alle leden. Maar het is tijd om het net aan de ander kant van de boot uit te gooien’, aldus Van den Berg. ‘De andere kant van de boot is: volg de wetten van communicatie en geldwerving.’

Waarom is die kanteling nodig

Het net uitwerpen aan de andere kant van de boot is nodig omdat er sprake is van een grote diversiteit in betrokkenheid. Er zijn zeer betrokken leden maar ook leden die op grote afstand staan van hun kerk. Kerkbalans in zijn huidige vorm spreekt veel leden niet meer aan omdat het één boodschap uitzendt met vaak een onderbouwing vanuit de exploitatierekening. Gevolg: veel lopers stoten hun neus als ze met Kerkbalans langs de deur komen met name bij leden die op meer afstand staan van de kerk.

Ook worden gevers steeds kritischer en het is bekend dat mensen vooral willen geven als ze in hun hart geraakt worden. Daarom moet er uit een ander vaatje worden getapt. Volgens Van den Berg moet het met Kerkbalans van belastinginning naar marketing en daarnaast is het belangrijk de positieve waarde van geloof en kerk centraal te stellen.

Let op: hebt u uw folderontwerp al ingestuurd om mee te doen aan de wedstrijd? Dit kan nog tot 1 december. Doe mee, dan maakt u kans op mooie geldprijzen. Kijk ook op kerkbalans.nl voor meer informatie.

Deel dit nieuwsbericht