header

Zo laat u de Kerkbalans brief en folder elkaar versterken

Zo laat u de Kerkbalans brief en folder elkaar versterken

Blog van het campagneteam Kerkbalans

Zo laat u de Kerkbalans brief en folder elkaar versterken

Het kan nogal verwarrend zijn: wanneer stuurt u kerkleden een brief en wanneer een folder? Welke informatie zet u in welk middel? En hoe zet u deze middelen nu effectief in? In deze blog leggen we het uit!

Laten we beginnen met het verschil tussen een brief en een folder. De kracht van een brief zit hem in het persoonlijk aanspreken van de lezer. Daarnaast is een goede brief to the point, enthousiasmerend en concreet. Een brief  is een mooi middel om het waarom achter de geef-vraag te introduceren en aan te stippen. De lezer moet op de hoogte worden gesteld van Actie Kerkbalans en getriggerd worden om na te denken over zijn/haar gift. Vervolgens wordt afgesloten met hoe actie te ondernemen/te geven en waar de lezers meer informatie kunnen vinden.

Waar een brief een persoonlijke oproep tot geven is, brengt een folder de lezer meer verdieping. Een folder kan achtergrondinformatie geven en onderwerpen die in de brief zijn aangestipt verder toelichten. Zo kunt u in een folder heel goed verschillende activiteiten van het afgelopen jaar uitlichten met tekst en mooie foto’s. Én plannen voor komend jaar visueel aantrekkelijk presenteren. Op deze manier gaat de reden van de geefvraag nog meer leven bij de lezer.  Ook de folder kunt u afsluiten met hoe er gegeven kan worden. Want eenmaal enthousiast, moet de lezer wel tot actie over kunnen gaan!

Versterken

Een brief en een folder hebben beide een andere functie, maar staan niet los van elkaar. Wanneer u alleen een brief zou versturen geeft dit de lezer mogelijk te weinig achtergrondinformatie om tot actie over te gaan. En stuurt u alleen een folder dan kan  de informatie te algemeen blijven en voelt de lezer zich misschien minder persoonlijk aangesproken. Beide middelen versterken elkaar en kunnen daarom ook het beste samen verstuurd worden. Zorg er ook voor dat dezelfde informatie op de kerksite te vinden is. Mochten kerkleden/parochianen op de site naar meer info zoeken dan moeten ze minimaal dezelfde informatie vinden zodat ze weten dat de brief en de folder niet op zichzelf staan. NB: brief en folder moeten wel los van elkaar te lezen zijn!

Tip!

Organiseer nadat alle brieven verstuurd zijn een presentatie in uw kerk waarin dezelfde punten en oproep naar voren komen. Dit kan bijvoorbeeld tijdens de collecte of na de viering bij de mededelingen. Op deze manier worden uw kerkleden/parochianen opnieuw herinnerd aan de oproep tot geven.

Heeft u hulp nodig bij het schrijven van een goede brief? Download dan gratis de voorbeeld segmentatiebrieven. Zo kunt u iedere doelgroep persoonlijk aanspreken.

Deel dit nieuwsbericht