Hoe doe ik mee?

“Mijn kerk is er voor mij en ik ben er voor mijn kerk. Daarom wil ik geven, om later weer met een dankbaar hart te ontvangen wat ik zo waardevol vind.” Martha (57)

Deel

Wat betekent de kerk voor u? Voor iedereen is dat weer anders. U kunt actief deelnemen door het jaarthema van Kerkbalans te delen via Facebook of Twitter of bedenk uw eigen slogan met Mijn kerk...  Op die manier deelt u de betekenis van uw kerk en laat u weten dat u het belangrijk vindt dat ook uw parochie of gemeente (financieel) in balans is.

Geef

Uw plaatselijke kerk is natuurlijk erg geholpen met een financiële bijdrage. Daar gaat het om bij Kerkbalans. Daarom valt er in de tweede helft van januari een brief op de mat. Het is een oproep van uw plaatselijke kerk voor een financiële bijdrage. In een brief staat concreet uitgelegd waar uw bijdrage precies voor nodig is. Vervolgens kunt u via het antwoordformulier aangeven wat u het komende jaar aan uw kerkelijke gemeenschap wilt geven. Dat formulier wordt bij u opgehaald. Zo kunt u bijdragen aan een warme, sterke kerk. U kunt uiteraard uw bijdrage ook gelijk overmaken naar het rekeningnummer van uw parochie of gemeente. Hebt u eind januari geen oproep ontvangen, maar wilt u wel meedoen? Vraag dan bij uw plaatselijke parochie of gemeente alsnog om nadere informatie. Daar helpt men u graag.

Ook de Belastingdienst helpt een handje mee

U kunt uw financiële bijdrage als periodieke gift geven. Het is aantrekkelijk omdat een periodieke gift volledig is af te trekken van de belastingaangifte. ‘Normale’ giften zijn ook in mindering te brengen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60,--) en een maximum 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan uw kerk. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost.

Wanneer is een gift een periodieke gift?

Een gift is een periodieke gift:

  • als de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte; 
  • als de bedragen conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens eens per jaar) worden overgemaakt;
  • als deze bedragen steeds even hoog zijn; 
  • als deze bedragen minimaal vijf jaar achtereen worden overgemaakt;
  • als de begunstigde geen tegenprestatie levert voor de gift;
  • als de gift uiterlijk stopt bij het overlijden van de schenker of diens partner.

Direct naar de schenkcalculator

U kunt gebruik maken van één van de volgende formulieren. Neem vooraf contact op met de contactpersoon van uw gemeente of parochie die dit formulier mede gaat ondertekenen. U kunt hen ook uw (gedeeltelijk ingevuld) formulier vooraf toezenden voor bespreking.

Formulier voor de PKN gemeenten.

Formulier voor de RKK parochies.