Extra Actie Kerkbalans ‘Omzien naar elkaar’. Doe ook mee!

Beeld en slogan extra kerkbalans actie versie a


Actie Kerkbalans komt met een extra campagne! 

Daarmee vragen we kerkleden om in deze tijd van corona en de anderhalvemeter samenleving een gift over te maken. Zodat uw kerk kan blijven doen wat juist nu zo hard nodig is: omzien naar elkaar!


Waarschijnlijk heeft ook uw kerk of parochie momenteel minder te besteden, nu er op zondag niet zoals gewoonlijk gevierd en dus ook niet op de vertrouwde manier gecollecteerd kan worden. Juist nu veel mensen pastorale en/of diaconale hulp nodig hebben en ook uw kerk graag aan die vraag wil voldoen, lopen de inkomsten terug.


Wat biedt de Extra Actie Kerkbalans:


Actie Kerkbalans ondersteunt uw plaatselijke actie met communicatie in de landelijke media. Zo wordt de extra Actie een gezamenlijk en landelijk initiatief. Verder heeft Actie Kerkbalans diverse campagnematerialen ontwikkeld die u hieronder kunt downloaden en inzetten om uw leden te vragen om een extra gift over te maken.

 

 
 
versie a klein                                                    versie b klein
 

versie a midden                                                         versie b midden

 

versie a groot                                                         versie b groot  

Omzien naar elkaar doen we samen 
Geef voor je eigen kerk!