header

Organiseer Kerkbalans in uw kerk

Het is een terugkerende vraag voor veel kerken: hoe pakken we Kerkbalans dit jaar aan? Iedere kerk doet het op haar manier. En dat is ook goed. Want hoe persoonlijker, hoe meer de actie aanspreekt in uw eigen kerk. In 10 stappen helpen we u op de weg,


1. Formuleer een concreet doel
Mensen geven meer als ze weten waarvoor en als ze dit belangrijk vinden. Ga met een groepje bij elkaar zitten en bedenk waarom jullie geld nodig hebben. Vat samen in een concreet & urgent doel. Van bijdragen aan rente en aflossing worden weinig mensen warm. Een extra ouderenpastor of zonnepanelen zijn concretere doelen.

2. Vorm een team
Je hebt doeners, denkers, beslissers en dromers. Hoe meer kwaliteiten je aan boord van je Kerkbalans-team hebt, hoe verder je komt. Kijk eens rond en bedenk wie jullie nog missen. Een inspirator met wilde ideeën misschien? In ieder geval mensen die qua type en kwaliteiten aanvullend zijn!

3. Durf te vragen
Als je mensen om een concreet bedrag vraagt, kan je ze daarmee helpen om hun gift te bepalen. Haak aan bij het huidige geefgedrag en probeer dat te verhogen. Vraag nooit minder dan mensen al gaven.

4. Betrek de jeugd
Vraag de leiding van de kindernevendienst of de jongerengroep om ook mee te doen. Ze kunnen vaak goed buiten kaders denken en komen met creatieve ideeën. Tip: gebruik het spaarpotje om kinderen zelf mooie acties te laten uitvoeren. Of laat kinderen tekeningen maken voor op de enveloppen.

5. Kijk wat de cijfers zeggen
Segmentatie is een duur woord voor gemeenteleden opdelen in categorieën. Als je hiermee aan de slag gaat, kun je interessante patronen ontdekken. Is er een kleine groep die het meeste bijdraagt? Of dragen alle gemeenteleden evenredig bij? Het analyseren van geefgedrag van vorige jaren, helpt bij het formuleren van concrete geefvragen.

Tip: gebruik de voorbeeldsegmentatiebrieven die we voor u hebben opgesteld.

6. Personaliseer je mailing
Richt de brief aan mensen persoonlijk. Dat is meer werk, maar maakt het appél wel sterker. Helemaal mooi is het als je in de brief ook kunt noemen hoe hoog de gift van vorig jaar was.

7. Benut beeld en emotie
Beeld zegt vaak meer dan woorden. Moedig kerkleden aan mee te doen aan de Kerkbalans fotowedstrijd. Zo verzamel je mooi beeld rondom het thema kerk, dat je kunt gebruiken voor een expositie of de vormgeving van materialen.

8. Maak er een feestje van
Zorg voor een feestelijke samenkomst. Organiseer bijvoorbeeld een foto-expositie van de beelden van de Kerkbalans fotowedstrijd of organiseer een inluidmoment. Een feestelijke aftrap van de campagne zorgt voor samenbinding.

9. Geef aandacht aan vrijwilligers
Zonder vrijwilligers geen Kerkbalans. Waardeer de vrijwilligers voor hun inzet. Dat kan op 1001 manieren, als ze maar ervaren dat ze gezien worden.

10. Bedank!
Misschien wel het allerbelangrijkst: bedank de gevers en vrijwilligers voor hun gift en bijdrage. En laat ook zien waar het toe heeft geleid!


Handig

 


 

Stappenplan

Volg deze stappen om tot een succesvolle campagne te komen