header

Organiseer Kerkbalans in uw kerk

Het is een terugkerende vraag voor veel kerken: hoe pakken we Kerkbalans dit jaar aan? Iedere kerk doet het op haar manier. En dat is ook goed. Want hoe persoonlijker, hoe meer de actie aanspreekt in uw eigen kerk. Hieronder wordt u met een tien-stappenplan op weg geholpen en sommige onderdelen van deze stappen geven we extra aandacht.


De waarde van de kerk

Bijdragen aan Kerkbalans is steeds minder een automatisme, vooral jongere leden kennen die traditie niet. Uitleg over het waarom van geven voor de lokale kerk wordt daarmee steeds belangrijker.
Degene die Kerkbalans organiseert moet daarom goed nadenken over wat en hoe hij/zij hierover communiceert. Waarom en waarvoor zijn de kerkleden bereid om gul te geven? Het is wenselijk om daarover goed na te denken. Iedereen kan aangeven waarom de kerk voor hem/haar belangrijk is, maar per gemeente/parochie kunnen grote accentverschillen bestaan. Wat maakt úw kerk bijzonder en daarmee waardevol
Om u op weg te helpen vroegen wij aan vijf kerkgangers waarom zij het belangrijk vinden om te investeren in hun kerk. De verhalen vindt u hier.


De kracht van een lokaal startmoment

In het weekend van zaterdag 19 januari wordt landelijk aandacht voor de start van de Actie Kerkbalans 2019 gevraagd. Maar u kunt ook in uw eigen gemeente of parochie een startmoment organiseren. Daarmee trekt u niet alleen de aandacht van uw leden, maar hopelijk ook van lokale media die uw actie extra in het zonnetje kunnen zetten. Allerlei initiatieven zijn denkbaar, wij hebben twee opties voor u uitgewerkt..

1. Vier de start van de Actie Kerkbalans met klokgelui

Al enkele jaren starten kerken de actie met het luiden van de klokken, bij voorkeur van alle kerken in hun stad of dorp. Tips voor een goede organisatie van het inluidmoment vindt u hier

2.  Organiseer uw eigen fotowedstrijd

Evenals vorig jaar wordt een landelijke fotowedstrijd georganiseerd, dit jaar met als thema De kerk door jouw ogen. Maar u kunt ook in uw eigen kerk een wedstrijd organiseren, en met de inzendingen bijvoorbeeld een expositie inrichten, bij de start van de Actie Kerkbalans 2019. U kunt de wedstrijd onder de aandacht van uw leden brengen met behulp van deze flyer, tegen verzendkosten te bestellen bij info@kerkbalans.nl.
Wilt u uw leden overtuigen om mee te doen aan de landelijke en/of uw lokale fotowedstrijd, laat u dan inspireren door de winnaar van vorig jaar Gerrit te Vaarwerk. Lees hier zijn verhaal. Dit verhaal kunt u gratis downloaden voor bijvoorbeeld overname in het kerkblad.

 

Maak zelf uw actiematerialen

Hoewel de communicatie van kerken met hun leden steeds meer wordt gedigitaliseerd maken de meeste bij de actie Kerkbalans nog graag gebruik van communicatie “op papier”. In de webshop van Kerkbalans zijn allerlei aantrekkelijke standaard drukwerkmaterialen te bestellen. Maar het is natuurlijk nóg beter wanneer kerken hun materialen zelf maken, want veel herkenbaarder voor de leden. Als kerken niet zelf beschikken over de kennis en de faciliteiten om eigen drukwerk te ontwerpen en te produceren, biedt de webshop van www.kerkbalans.nl uitkomst. Zelf maken is nu stukken makkelijker en stukken goedkoper (vaak goedkoper dan standaardmateriaal) geworden.

 

Het tien-stappenplan

1. Formuleer een concreet doel
Mensen geven meer als ze weten waarvoor en als ze dit belangrijk vinden. Ga met een groepje bij elkaar zitten en bedenk waarom jullie geld nodig hebben. Vat samen in een concreet & urgent doel. Van bijdragen aan rente en aflossing worden weinig mensen warm. Een extra ouderenpastor of zonnepanelen zijn concretere doelen.

2. Vorm een team
Je hebt doeners, denkers, beslissers en dromers. Hoe meer kwaliteiten je aan boord van je Kerkbalans-team hebt, hoe verder je komt. Kijk eens rond en bedenk wie jullie nog missen. Een inspirator met wilde ideeën misschien? In ieder geval mensen die qua type en kwaliteiten aanvullend zijn!

3. Durf te vragen
Als je mensen om een concreet bedrag vraagt, kan je ze daarmee helpen om hun gift te bepalen. Haak aan bij het huidige geefgedrag en probeer dat te verhogen. Vraag nooit minder dan mensen al gaven.

4. Betrek de jeugd
Vraag de leiding van de kindernevendienst of de jongerengroep om ook mee te doen. Ze kunnen vaak goed buiten kaders denken en komen met creatieve ideeën. Tip: gebruik het spaarpotje om kinderen zelf mooie acties te laten uitvoeren. Of laat kinderen tekeningen maken voor op de enveloppen.

5. Kijk wat de cijfers zeggen
Segmentatie is een duur woord voor gemeenteleden opdelen in categorieën. Als je hiermee aan de slag gaat, kun je interessante patronen ontdekken. Is er een kleine groep die het meeste bijdraagt? Of dragen alle gemeenteleden evenredig bij? Het analyseren van geefgedrag van vorige jaren, helpt bij het formuleren van concrete geefvragen.

Tip: gebruik de voorbeeldsegmentatiebrieven die we voor u hebben opgesteld.

6. Personaliseer je mailing
Richt de brief aan mensen persoonlijk. Dat is meer werk, maar maakt het appél wel sterker. Helemaal mooi is het als je in de brief ook kunt noemen hoe hoog de gift van vorig jaar was.

7. Benut beeld en emotie
Beeld zegt vaak meer dan woorden. Moedig kerkleden aan mee te doen aan de Kerkbalans fotowedstrijd. Zo verzamel je mooi beeld rondom het thema kerk, dat je kunt gebruiken voor een expositie of de vormgeving van materialen.

8. Maak er een feestje van
Zorg voor een feestelijke samenkomst. Organiseer bijvoorbeeld een foto-expositie van de beelden van de Kerkbalans fotowedstrijd of organiseer een inluidmoment. Een feestelijke aftrap van de campagne zorgt voor samenbinding.

9. Geef aandacht aan vrijwilligers
Zonder vrijwilligers geen Kerkbalans. Waardeer de vrijwilligers voor hun inzet. Dat kan op 1001 manieren, als ze maar ervaren dat ze gezien worden.

10. Bedank!
Misschien wel het allerbelangrijkst: bedank de gevers en vrijwilligers voor hun gift en bijdrage. En laat ook zien waar het toe heeft geleid!


Handig

 


 

Stappenplan

Volg deze stappen om tot een succesvolle campagne te komen